วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเภทของหิน
หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก หินมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีสมบัติ แตกต่างกันและมีประโยชน์ใช้สอยต่างกัน
 
นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งหินออกเป็น 3 ลักษณะ

 
1. หินอัคนี คือ หินที่เกิดจากการหลอมเหลวภายในโลก และไหลออกมาตาม รอยแยกของเปลือกโลก หรือเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด  
 
เมื่อเย็นลงจะเรียกหินเหล่านี้ว่า หินอัคนีขณะหินยังหลอมเหลวอยู่ด้านในโลกเราเรียกว่า แมกมา เมื่อแมกมาไหลออกมาเมื่อ 
 
ภูเขาไฟระเบิดจะเรียกว่า ลาวา เมื่อลาวาเย็นลงจะเรียกหินเหล่านี้ว่า หินอัคนีหินอัคนี
  มีความแข็งมากกว่าหินชนิดอื่น หินอัคนีแบบออกเป็นหลายชนิดได้แก่
  1.1.
หินแกรนิต เนื้อหินเป็นผลึกขนาดใหญ่ มีความแวววาว มีความแข็งทนทานมาก จึงนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
  1.2
หินบะซอลต์ เนื้อหินจะมีสีคล้ำจนถึงดำ เนื้อหินแน่นละเอียด ไม่มีความแวววาว แต่มีรูพรุน มีความแข็งและทนทาน
 
ต่อการสึกกร่อน นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
  1.3
หินพัมมิซ เนื้อหินมีความแข็งและเนื้อสาก มีรูพรุนจำนวนมาก มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยน้ำได้ นิยมใช้ทำวัสดุขัดถู
  1.4
หินออบซิเดียน เนื้อหินมีลักษณะเหมือนแก้ว มีสีดำ และผิวเรียบเป็นมัน
  2.
หินชั้น / หินตะกอน คือ หินที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์ ตะกอนต่าง ๆ หรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของ 
 
หินอื่น ๆ เป็นเวลานานบางชนิดเกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่าง ๆ ถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกัน หรือโดนแรงอัดนาน ๆ จนแน่น 
 
จนกลายเป็นหิน บางครั้งยังพบร่องรอยของซากพืชและซากสัตว์โบราณฝังอยู่ ซึ่ง เรียกว่า ฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์ หิน
 
ชนิดนี้จึงมีลักษณะเป็นตะกอนหรือเป็นชั้น ๆ เช่น หินทราย หินปูน หินดินดาน หินกรวด เป็นต้น
  2.1
หินทราย มีอยู่ทั่วไปประกอบด้วยทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่น มีหลายสี เช่น เหลือง น้ำตาล แดง ขาว เทา  
 
นิยมใช้ทำหินลับมีด และใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้าง
  2.2
หินกรวด เกิดจากกรวดทรายมาทับถมกัน หินชนิดนี้นิยมนำมาใช้ในการทำถนน หรือหินประดับ
  2.3
หินปูน เกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็ก ๆ ทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนาน ๆ มีสีเทาหรือสีดำ บางก้อนจะเห็นเปลือกหอย
 
หรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่ หินปูนใช้ทำปูนขาวและผสมทำคอนกรีต
  2.4
หินดินดาน เกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานาน ๆ มีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ เนื้อหินละเอียดมาก กะเทาะ 
 
หรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ ใช้ในอุตสาหกรรมดินเผาและเซรามิก
  3.
หินแปร คือ หินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินชั้น เพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงของ
 
เปลือกโลก ทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไป เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์
  1.
หินชนวน เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดาน เนื้อละเอียด ผิวเรียบ เป็นมัน เรียงกันเป็นแผ่นบาง ๆ แยกออกจากกันได้ แข็ง
 
กว่าหินดินดาน ใช้ทำกระดานชนวน ทำแผ่นอิฐปูทางเดิน
  2.
หินอ่อน เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูน มีทั้งเนื้อละเอียด และเนื้อหยาบ มีสีขาวหรือสีต่าง ๆ นิยมใช้ทำหินประดับอาคาร
 
และนำมาแกะสลัก
  3.
หินไนส์ เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิต มีความแข็งและทนทานมาก ประกอบด้วยสารที่มีสีขาวขุ่น สีขาวใส และสีดำเ     เป็นมัน เรียงกันเป็นริ้วขนาน นิยมใช้ทำโม่และครก
 
4. หินควอร์ตไซต์ เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทราย มีลักษณะเป็นเม็ด ๆ นิยมใช้ทำกรวดคอนกรีต ทำหินอัดเม็ด และใช้ทำ    วัสดุทนไฟ